POLSKA SEKCJA | PRL


PRL Grażyny Rutowskiej, 2015

Album fotografii jednej ze znakomitości polskiego reportażu okresu PRL Grażyny Rutowskiej (1946–2002) - dziennikarki i fotoreporterki m.in. „Dziennika Ludowego” i „Zielonego Sztandaru” Obok typowo propagandowych relacji z oficjalnych uroczystości można odnaleźć tu ówczesną atmosferę warszawskich ulic i obrazy z życia prowincji. Publikacja ukazała się nakładem Narodowego Archiwum Cyfrowego.

ZOBACZ PLIK PDF...

Szyfrogramy MSZ, 1989

Zbiór odtajnionych przez MSZ w 2014 roku szyfrogramów z okresu styczeń–grudzień 1989 r. Dokumenty te nie były dotychczas wykorzystywane przez historyków i badaczy Odtajnione materiały to szyfrogramy okólne (tzw. okólniki) wysyłane z centrali MSZ w Warszawie do placówek zagranicznych. Dokumenty ilustrują czas historycznych przemian w Polsce Najważniejszym spośród dokumentów jest szyfrogram ministra Krzysztofa Skubiszewskiego z 13 września informujący o powołaniu nowego rządu. Jest to pierwszy od ponad 40 lat szyfrogram wysłany w Europie Środkowo-Wschodniej przez niekomunistycznego ministra spraw zagranicznych. ZOBACZ PLIK PDF...

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), 2001

Na tom składają się 54 nie publikowane dotychczas dokumenty pochodzące z archiwów państwowych, w tym Archiwum Akt Nowych, Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN oraz zbiorów prywatnych. W pracy zaprezentowano źródła pisane, wytworzone przez aparat władzy PRL, a dotyczący genezy, przebiegu i skutków wprowadzenia w Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Są to m.in. dokumenty Biura Politycznego KC PZPR, Sztabu Operacji "Lato `80", Ośrodka Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji, oficjalna korespondencja.

ZOBACZ PLIK PDF...

PLEASE SUPPORT OUR SITE!

We hope you've enjoyed browsing Poland First To Fight website.
Please consider a £1/€1/$1 donation to keep this project alive!
The payment is processed securely by PayPal, however a PayPal account is not required.
Thank you for your support!

www.000webhost.com